Şartlar ve koşullarımızla ilgili detayları bu sayfada görebilirsiniz

Mesafeli satış sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, hak ve yükümlülükler, kullanım koşulları vb. konuları içerir.
1. TARAFLAR

1.1. www.gulceevents.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülce Events, bundan böyle “Gülce Events” olarak anılacaktır.

1.2. www.gulceevents.com internet sitesine üye olan veya alışveriş yapan internet kullanıcısı, bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu Gülce Events’in sahip olduğu internet sitesi www.gulceevents.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye; www.gulceevents.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Gülce Events’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Gülce Events tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Gülce Events’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Gülce Events’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.gulceevents.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.gulceevents.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.gulceevents.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Gülce Events ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Gülce Events’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Gülce Events, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye, www.gulceevents.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Gülce Events’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Gülce Events’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutar. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Gülce Events’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Gülce Events’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Gülce Events’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.gulceevents.com internet sitesi yazılımı, tasarımı ile içerisinde yer alan tüm fotoğraflar, ürünler, objeler, şekiller ve yazılar Gülce Events mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.11. Gülce Events tarafından www.gulceevents.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Gülce Events, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya; (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Gülce Events’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Gülce Events ve Gülce Events web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Gülce Events, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla üyelerin kişisel bilgilerini kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanabilir. Gülce Events, üyenin www.gulceevents.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14. Üyenin www.gulceevents.com internet sitesi üzerinden ürün satın alması durumunda, Gülce Events ürünün tasarımını onay almak için 10 iş günü içerisinde (hafta sonları ve resmi tatiller hariç) üyeye dijital bir platform üzerinden ulaştırmayı ve yine aynı 10 iş günü sonunda (hafta sonları ve resmi tatiller hariç) kargoya teslim etmeyi taahhüt eder. Üyenin doğru iletişim ve kargo bilgilerini eksiksiz vermesi, tasarımı ve diğer talepleri kontrol edip dönüş yapma sorumluluğu üyeye aittir. Üyenin aynı dijital platform üzerinden dönüş sağlayıp onay vermemesi veya dönüş sağlamaması durumunda ürünün/ürünlerin üretimine başlanmayacaktır. Gülce Events, söz konusu 10 iş gününü herhangi bir sebep göstermeksizin veya üyenin eksik bilgi vermesi, tasarıma ve diğer taleplere dönüş yapmaması durumunda uzatma hakkına sahiptir.

3.15. Gülce Events, üyenin satın aldığı ürünü/ürünleri mümkün olduğunca zarar görmeyecek şekilde paketleyerek kargoya teslim etmeyi taahhüt eder. Kargoya teslim edilen ürünün sorumluluğu ve takibi üyeye aittir. Nakliye aşamasında doğabilecek herhangi bir hasar, kaybolma vb. durumlarda Gülce Events sorumlu tutulamaz. Üye, ürünü/ürünleri kargodan teslim alırken kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat anında kontrol edilen üründe bir hasar tespit edilmesi durumunda üye, kargoyu teslim eden kişiye tutanak tutturmalıdır. Aksi durumda, üye teslimat anında kargosunu kontrol etmez veya hasarlı olduğu halde tutanak tutturmazsa, oluşan zarardan Gülce Events sorumlu olmayacaktır. Ayrıca kargo ve nakliyelerden doğacak olan ödemeler, Gülce Events aksini belirtmediği sürece, üyeye aittir.

3.16. Üye, satın aldığı ürünü/ürünleri iptal etmek isterse, bu talebini ürün/ürünler üretime girmeden önce Gülce Events’e bildirmek durumundadır. Ürünün/ürünlerin tasarım onayı alınıp üretim süreci başlamışsa iptal edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde Gülce Events’in, kişiye özel ürünler tasarlayıp satması sebebiyle üyenin satın aldığı ürünü/ürünleri, iade kabul etmesi söz konusu değildir. İşbu sözleşme ile üye tüm bu şartları kabul etmiş olur.

3.17. Gülce Events’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Gülce Events iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Gülce Events’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Gülce Events iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Gülce Events iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Gülce Events iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Gülce Events iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece Gülce Events iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, sms, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Gülce Events iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Gülce Events’in müşteri hizmetlerine iletebilir.

3.18. Gülce Events web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Gülce Events web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.19. Gülce Events, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Gülce Events web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.20. Gülce Events, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder.

3.21. Taraflar, Gülce Events’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.22. Gülce Events, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

4.1. İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Gülce Events tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Gülce Events, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

5. İHTİLAF DURUMLARI

5.1. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflar durumunda Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

6.1. Üyenin, üyelik kaydı yapması veya alışveriş yapması, üyenin söz konusu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında veya alışveriş yapması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.